Siste produkt er oppdatert i dag kl. 04:03
AnnoncepladsMaskinnet.com - Skandinaviens første og største maskinportal med entreprenørmaskiner i alle størrelserLaser Grader

Betingelser for brug af www.maskinnet.dk / maskinnet.com / maskinhandel.dk


1.               Juridiske oplysninger

Disse betingelser (herefter blot refereret til som ”Betingelser”) regulerer vilkårene for benyttelsen af webstedet Maskinnet.dk, der formidler køb og salg af maskiner gennem annoncering på webstedet samt øvrige websteder ejet og drevet af Maskinnet ApS.

 

Betingelserne er en juridisk aftale mellem den enkelte bruger som tilgår webstedet eller benytter de tilbudte services og Maskinnet ApS (CVR-nr. 29626472), som driver webstedet.

 

Ved benyttelse af webstedet tiltræder og accepterer du som bruger Betingelserne. Visse services kræver endvidere, at du opretter en registreret bruger profil, f.eks. oprettelse af salgsannoncer. Hvis ikke Betingelserne kan accepteres, skal brug af webstedet og dets udbudte services straks standses. Brugen af webstedet eller oprettelse af en registreret bruger profil udgør din accept af Betingelserne.

 

Maskinnet ApS forbeholder sig retten til løbende at ændre og opdatere Betingelserne for anvendelsen af maskinnet.dk uden forudgående varsel. Din tiltræden af Betingelserne omfatter også en accept af at være bundet af fremtidige versioner af Betingelserne. Maskinnet ApS anbefaler derfor, at du jævnligt holder dig opdateret i forhold til eventuelle ændringer. Du kan følge versionsnumrene på Betingelserne og dermed hurtigt konstatere, om der er sket ændringer siden sidst du kontrollerede. Indeholder fremtidige versioner vilkår, som ikke kan accepteres, kan brugeraftalen for en registreret bruger frit opsiges, hvorved adgangen til de tilknyttede services ophører, og du skal fremover undlade at benytte webstedet.

 

2.               Anvendelse af indholdet på Maskinnet.dk

 

Maskinnet ApS tilbyder en række services som alle er tilgængelige gennem webstedet på www.maskinnet.dk. Brug af tilbudte services er underlagt disse Betingelser uanset om tilgangen kræver en registreret bruger profil eller ej.

 

En bruger kan under respekt af disse Betingelser frit tilgå, læse, downloade til eget brug og printe indhold fra webstedet maskinnet.dk. Det er ikke tilladt at genudgive, distribuere eller skabe afledte værker af indholdet på maskinnet.dk, herunder bl.a., men ikke begrænset til; at hente oplysninger på systematisk vis via robotter, scripts eller på lignende måde, ligesom det ikke er tilladt at frame eller benytte tilsvarende teknikker til at skabe adgang til information eller materiale fra maskinnet.dk på andre websteder.

 

Afgivelse af tilbud på en salgsannonce forudsætter at du er myndig, selvom tilbud kan afgives uden en bruger profil. For køb via en annonce gælder bestemmelserne under punkt 3 ”Indrykning af salgsannoncer” tillige.

 

Maskinnet ApS kan uden forudgående varsel til enhver tid slette eller ændre indhold i bruger indrykket information helt eller delvist, ligesom maskinnet.dk frit kan ophøre med at tilbyde en service eller ændre indholdet heraf.

 

Maskinnet ApS kan ligeledes uden forudgående varsel begrænse tilgangen til en annonce eller til en service, hvis Maskinnet ApS finder disse problematiske i forhold til Betingelserne eller lovgivningen.

 

3.               Produkter og services som udbydes af maskinnet ApS

Generelt:

For at benytte services, der kræver oprettelse af en bruger profil, skal du være myndig. Brugeren skal benytte sig af en gyldig e-mail adresse ved oprettelsen og i øvrigt afgive korrekte oplysninger om brugerens identitet. Maskinnet ApS kan efter eget skøn slette en registreret bruger, hvis der konstateres forkerte oplysninger, misbrug, manglende overholdelse af Betingelserne, anstødene eller provokerende sprogbrug m.v.

 

Login (brugernavn og password) til en brugerprofil er personligt og må ikke videregives eller overdrages. Maskinnet ApS er uden forudgående varsel berettiget til at lukke en konto, hvis der foreligger mistanke om uautoriseret eller anden ikke tilladt brug. Som opretter af brugerprofilen, er du ansvarlig for enhver brug der sker via login til en brugerprofil.

 

Indrykning af salgsannoncer:

Maskinnet ApS udbyder en service, hvor der faciliteres køb og salg af maskiner indenfor forskellige kategorier. For at oprette salgs annoncer skal du være registreret bruger. Enhver aftale om køb eller salg af udstyr og maskiner, der er annonceret på Maskinnet.dk indgås direkte mellem køber og sælger og uden Maskinnet ApS mellemkomst, og uden at Maskinnet ApS bliver part i sådanne aftaler. Som bruger erklærer du udtrykkeligt, at der ikke kan fremsættes krav/reklamationer overfor Maskinnet ApS i forbindelse med et køb/salg af annoncerede maskiner/varer på Maskinnet.dk, men at alle krav/reklamationer skal fremsættes direkte overfor køber/sælger. Maskinnet ApS garanterer ligeledes ikke for en købesums betaling.

 

Oplysninger om et salgsobjekt er indlagt af sælger og Maskinnet ApS er ikke ansvarlig for rigtigheden af sådanne oplysninger, og Maskinnet ApS er ikke forpligtet til at kontrollere oplysningernes rigtighed. Maskinnet ApS opfordrer brugeren/køberen til at undersøge forholdene omkring et salgsobjekt, forinden aftale indgås, herunder om produktet har de egenskaber der oplyses, og om produktet indfrier brugerens behov.

 

Når en salgs annonce indrykkes er sælger forpligtet til at fremkomme med fyldestgørende oplysninger om produktet, der udbydes til salg, og som er relevante for potentielle købere for at produktet kan vurderes, jf. også punkt 4 nedenfor om forbrugerforhold. Maskinnet ApS gør opmærksom på, at du som sælger indestår overfor køber for rigtigheden af de givne oplysninger.

 

Når det indrykkede salgsobjekt er solgt, er du som sælger forpligtet til at slette salgs annoncen straks. Salgs annoncer kan endvidere til enhver tid slettes af brugeren selv uden angivelse af årsag. Sletter brugeren selv en oprettet annonce, har brugeren ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb.

 

Maskinnet ApS kan uden forudgående varsel til enhver tid slette eller ændre indhold i indrykket annoncer helt eller delvist, hvis oplysninger vurderes at være forkerte, vildledende eller i strid med disse Betingelser, krænkende for tredjemands rettigheder eller gældende lovgivning. Brugeren kan ikke modsætte sig sådanne ændringer og har ikke krav på tilbagebetaling af noget beløb som følge heraf.

 

4.               Forbrugerforhold

Når der oprettes salgsannoncer på Maskinnet.dk kan det angives, om der accepteres købstilbud fra ikke-erhvervsdrivende.

Accepteres købstilbud fra ikke-erhvervsdrivende, accepterer du som sælger at overholde relevante forbrugerlove, herunder bl.a. lov om forbrugeraftaler, købeloven og markedsføringsloven.

Som sælger overfor en forbruger skal du særligt være opmærksom på lov om forbrugeraftaler, som giver forbrugeren en fortrydelsesret på 14 dage, når købet er foretaget via internettet (og telefon).

 

5.               Immaterielle rettigheder

Rettigheder til indhold:

Ophavsrettigheder til materiale (tekst, billeder/fotos, illustrationer m.v.), som brugeren indlægger på Maskinnet.dk skal tilhøre brugeren selv eller tredjemand. I tilfælde hvor rettighederne tilhører tredjemand, indestår brugeren for, at benyttelsen af materialet ikke krænker tredjemands rettigheder. Brugeren skadesløsholder Maskinnet ApS i enhver henseende herfor. Brugeren indestår herudover for, at rettigheder der overføres eller meddeles Maskinnet ApS i henhold til disse Betingelser de facto sker, og at sådanne rettigheder ikke kan anfægtes af tredjemand.

 

Maskinnet ApS eller tredjemand besidder alle ophavsrettigheder til tekst, illustrationer, billeder/fotos, kildekode, logoer, grafik, databaser m.v., som forefindes på Maskinnet.dk og som ikke er indlagt af den enkelte bruger. Rettighederne er beskyttet af gældende dansk og international lovgivning og må alene benyttes i overensstemmelse med vilkårene i disse Betingelser.

 

Ved at indlægge materiale på Maskinnet.dk meddeler brugeren Maskinnet ApS en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset og royalty-fri og overdragelig brugsret til materialet. Brugsretten er ikke geografisk begrænset. Brugsretten omfatter bl.a. en ret til at anvende og offentliggøre materialet på andre websteder samt i ethvert andet medium uanset form, ændre materialet, reproducere i identisk eller ændret form og skabe afledte værker. Brugsretten omfatter endvidere en ret til at sub-licensiere materialet til tredjemand.

 

Databaserettigheder:

Databaser der forefindes på Maskinnet.dk tilhører Maskinnet ApS og er beskyttet af gældende lovgivning om databaser i ophavsretsloven § 71 samt gældende lovgivning om ophavsret. Brugeren opnår ingen rettigheder til sådanne databaser uanset brugeren indlægger materiale på websitet, som indgår i databaserne.

 

Brugeren er udtrykkeligt indforstået med, at uanset at det materiale der indlægges på Maskinnet.dk tilhører brugeren, er brugeren ikke berettiget til at give tredjemand adgang til materialet via Maskinnet ApS’ databaser via systematiske udtræk via robotter, scripts eller lignende, ligesom det ikke er tilladt at frame eller benytte tilsvarende teknikker til at skabe adgang til information eller materiale fra Maskinnet.dk på andre websteder. Dette indebærer også, at brugeren ikke må videregive login oplysninger, password mv. eller tekniske oplysninger i øvrigt, der giver tredjemand adgang til databasematerialet på Maskinnet.dk.

 

Overtrædelse af rettigheder

Rettighedshavere af ophavsrettigheder, varemærker eller øvrige immaterielle rettigheder, som konstaterer sine rettigheder krænket på Maskinnet.dk, kan anmelde dette overfor Maskinnet ApS og kræve det krænkende indhold fjernet fra siden. For at iværksætte en indsigelse, skal du som krænket rettighedshaver fremsende en e-mail til Maskinnet ApS på adressen kontakt@maskinnet.com med fyldestgørende angivelse af det krænkende forhold, dokumentation for egne rettigheder samt egne kontaktoplysninger. Maskinnet ApS behandler henvendelsen hurtigst muligt.

 

6.                Persondatapolitik

Maskinnet ApS respekterer privatlivets fred og overholder de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger som disse er fastsat i Persondataloven. Maskinnet ApS’ persondatapolitik skal anses for en integreret del af disse Betingelser.

 

Med accepten af disse Betingelser afgiver du som bruger endvidere samtykke til at modtage elektroniske nyhedsbreve fra Maskinnet ApS med tilbud vedrørende annoncering m.v. på Maskinnet.dk, e-mails fra Maskinnet ApS med diverse nyheder og tilbud på varer og/eller tjenesteydelser, der udbydes via Maskinnet.dk. Du kan i alle modtagne e-mails vælge at tilbagekalde dit samtykke og dermed framelde dig modtagelse af nyhedsbreve m.v.

 

7.               Priser

Benyttelsen af services på Maskinnet.dk, der ikke kræver oprettelse af en registreret bruger kan ske gratis. Selve oprettelsen af en registreret bruger er ligeledes gratis.

 

Oprettelse af salgs- og købsannoncer på Maskinnet.dk er en betalingsservice. Prisen for den individuelle annonce oplyses i forbindelse med indrykningen og forinden endelig indrykning, så brugeren kan fortryde en oprettelse inden annoncen endeligt indrykkes.

 

Generelle priser for indrykning af annoncer, der måtte være oplyst på websiden, kan ændres fra tid til anden uden forudgående varsel.

 

Alle prisangivelser på maskinnet.com er som standard oplyst ekskl. moms. Har du som sælger accepteret at modtage købstilbud fra forbrugere, er du pligtig til at oplyse prisen inklusive moms også.


Betaling for oprettelse af salgs annoncer sker i forbindelse med indrykningen via Dankort/kreditkort eller efter fremsendt faktura.

 

8.               Ansvarsfraskrivelser

 

Maskinnet ApS optræder ikke som hverken sælger eller køber af de produkter, som annonceres til salg på hjemmesiden, og Maskinnet ApS er dermed ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger.

 

Maskinnet ApS foretager ikke en systematisk gennemgang af alle oprettede annoncer på Maskinnet.dk. Maskinnet ApS har intet ansvar for rigtigheden af de oplysninger, der er indeholdt på siden og kan ikke drages til ansvar herfor. Maskinnet ApS påtager sig ligeledes ikke ansvaret for de genstande, der sælges via websitet.

 

Maskinnet ApS kan ikke garanterer, at websitet er fri for fejl, vira eller andet skadeligt materiale, eller at websitet altid er tilgængelig for brugeren. Maskinnet ApS garanterer derfor ikke nogen specifik tilgængelighed at websitet. Som udgangspunkt er websitet tilgængelig døgnet rundt på alle dage, men der kan opleves nedetid pga. service/opdatering af websitet. Nedetid kan ligeledes forekomme som følge af fejl m.v. på hardware eller software. Sådan nedetid berettiger ikke brugeren til erstatning eller forholdsmæssig afslag i betalte beløb for indrykkede annoncer eller køb af andre services.

 

Maskinnet ApS fraskriver sig i videst muligt omfang ethvert ansvar for tab, såvel direkte som indirekte, der opstår som følge af brug af websitet Maskinnet.dk. Maskinnet ApS’ erstatningsansvar er endvidere i alle tilfælde begrænset til et beløb, der svarer til dén pris brugeren har betalt for offentliggørelse af den pågældende annonce, kravet vedrører, og i andet fald kr. 5.000.

 

Benyttelse af Maskinnet.dk tilbydes som en ”as is” service, hvilket vil sige, at brugeren kan tilgå websitet som dette er og forefindes på et givent tidspunkt. Brugeren er udtrykkeligt gjort bekendt med og accepterer, at websitet er et dynamisk medie, hvor indholdet ikke er statisk eller konstant. Brugeren er dermed indforstået med, at websitet løbende kan udseende og indhold.

 

Maskinnet ApS er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder bl.a. men ikke begrænset til tabt avance, mistet omsætning og tab af brugerens data eller omkostninger til regenerering heraf.

 

Information fra tredjepart og henvisninger

Maskinnet.dk kan indeholde henvisninger i form af hyperlinks til websteder, som ikke er ejet eller kontrolleret af Maskinnet ApS. Maskinnet ApS kan ikke garantere for indholdet af sådanne websites og benyttelsen af indhold der findes på sådanne sider sker på brugerens eget ansvar. Brugen af information eller materiale kan være underlagt websitets særlige vilkår, som brugeren opfordres til at gøre sig bekendt med forinden brugen finder sted.

 

9.               Tvister

Denne aftale og ethvert spørgsmål om dens vedtagelse og gyldighed, fortolkning og indhold m.v. er underlagt dansk ret, CISG og lovvalgsbestemmelser undtaget.

 

Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed kan af parterne indbringes for de almindelige danske domstole. Retten i Herning er valgt som værneting i første instans.

 

10.            Kontaktoplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte Maskinnet ApS hvis du har spørgsmål til vores services eller oplever problemer med benyttelsen heraf.

 

Vores kundesupport kan kontaktes på e-mail adressen kontakt@maskinnet.dk.

 

Hvis der er spørgsmål til disse Betingelserne for anvendelse af Maskinnet ApS, kan vi kontaktes på via e-mail adressen kontakt@maskinnet.com.